UVA BEZUINIGT EN SCHRAPT VEERTIG ARBEIDSPLAATSEN

De faculteit der ruimtelijke wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam schrapt wegens bezuinigingen veertig volledige arbeidsplaatsen. Het aantal hoogleraren in de faculteit wordt met ongeveer de helft teruggebracht tot zeven. Dat heeft de faculteitsdirecteur B. Wassenaar gisteren gezegd.

Volgens de plannen die voor de komende vier jaar worden opgesteld, zullen alle lagen van de faculteit met de ontslagen te maken krijgen, aldus Wassenaar. Ook het ondersteunend personeel blijft niet buiten schot. Wassenaar denkt voor tien à vijftien werknemers die al tegen hun pensioen aanzitten een ouderenregeling te kunnen treffen die voor hen niet al te ingrijpende gevolgen zal hebben. “Maar het is niet te vermijden dat er ook gedwongen ontslagen vallen”, aldus Wassenaar.

De faculteit ruimtelijke wetenschappen (fysische geografie, planologie) heeft 187 arbeidsplaatsen en een budget van 20 miljoen gulden. Zij telt vrij veel oudere medewerkers die relatief duur zijn, aldus Wassenaar. Hierdoor blijft er weinig geld over voor onderwijs en onderzoek. Door de ontslagen hoopt Wassenaar ruimte te scheppen voor ten minste zes post-doctorale onderzoekers die tijdelijk kunnen worden aangesteld voor onderzoeks- en onderwijstaken. (ANP)