Universiteiten

In NRC HANDELSBLAD van 28 augustus schrijft J.M. Hermans datUniversiteiten moeten ophouden te klagen over hun finaciële positie. Mijnsinziens beziet Hermans de de situatie louter vanuit de inkomstenkant. Deafgelopen jaren is juist aan de uitgavenkant veel veranderd.

Ik noem dewachtgelden en de kosten voor de huisvesting, die van Zoetermeer naar deinstellingen zijn overgeheveld. Er is weinig verbeeldingskracht voor nodigom te bedenken dat juist die wachtgelden de universiteiten voor groteproblemen stellen. Een ontslagen medewerker levert slechts een geringekostenbesparing op. Met name dit gegeven maakt het herverdelen van middelenbinnen de universiteit bijzonder lastig.

    • Marc van Dijk