Ritzen sluit afschaffen van loting niet uit

DEN HAAG, 31 AUG. Minister Ritzen (Onderwijs) sluit niet uit dat hij afstapt van het lotingssysteem voor opleidingen met een studentenstop op universiteiten en hogescholen. Bekeken wordt of universiteiten en hogescholen studenten zelf kunnen selecteren op grond van gesprekken en werkervaring.

Dit zei de bewindsman gisteren bij de installatie van een commissie die hem voor 1 maart moet adviseren over alternatieven voor het huidige lotingssysteem. De commissie staat onder leiding van prof. dr. P.J.D. Drenth. Pas wanneer geen goede alternatieven voorhanden zijn als selectiemethode voor studies met een beperkt aantal plaatsen, is de minister bereid het huidige lotingssysteem te verbeteren.

Ritzen benadrukte dat hij loten “onbevredigend” vindt. “Loten lijkt misschien het meest objectief, maar emotioneel hebben weinigen er vrede mee. Je lot hoort in eigen hand, zo vinden we. Mensen moeten zoveel mogelijk zelf vorm en inhoud aan hun bestemming kunnen geven. Ik moedig de commissie aan te zoeken naar mogelijkheden studenten beter in staat te stellen hun lot in eigen hand te nemen.”

De minister hoopt dat de commissie erin slaagt een evenwichtige, rechtvaardige procedure te vinden, waarbij mensen meer het gevoel krijgen het lot in eigen hand te hebben. Maar bij welk systeem ook, je houdt altijd teleurgestelde personen, aldus Ritzen. Zo worden nu drie van de vier scholieren voor medicijnen uitgeloot.

Het nieuwe systeem kan op zijn vroegst worden ingevoerd in het studiejaar 1998-1999. Het lotingssysteem staat al langere tijd ter discussie, maar werd tot dusver het minst slechte alternatief bevonden voor studies waarvoor zich te veel studenten aanmelden.

Deze zomer laaide het debat opnieuw op, toen de scholiere Meike Vernooy werd uitgeloot voor een studie geneeskunde, ondanks relevante werkervaring en een gemiddeld eindexamencijfer van 9,6. Uit een NIPO-enquête bleek vorige maand dat de helft van de Nederlanders vindt dat intelligente studenten zonder loting een plaats moeten krijgen voor een numerus-fixusstudie.

Nederland hanteert een systeem van 'gewogen loting': wie hoge cijfers heeft krijgt een grotere kans dan anderen. Elk jaar eind mei vindt in Groningen bij het Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing de trekking plaats. Hoe lager het lotnummer, hoe beter het vooruitzicht op een startbewijs. Half juni wordt de lotingscategorie vastgesteld, op basis van het gemiddelde eindexamencijfer. Er zijn zeven categorieën. Kandidaat-studenten met een hoog lotnummer hebben niet veel baat bij goede eindexamenresultaten.