Propaganda

De programma's van het (basis)onderwijs zijn doorgaans zo vol, dat voor het behandelen van veel maatschappelijk en levensbeschouwelijk belangrijke onderwerpen geen tijd is.

Hoe is het dan mogelijk dat op een basisschool in Dronten een gewone, platvloerse belangenorganisatie als de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging gelegenheid krijgt een verkooppraatje over eigen doelstellingen te houden, om op die manier jonge kinderen te beïnvloeden. (27 augustus, 'Schoolkinderen griezelen bij verhalen over de jacht').

Zonder twijfel zal de KNJV aanvoeren dat ook de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren voorlichting geeft, maar tussen beide bestaat een wereld van verschil. Je kunt de Dierenbescherming moeilijk een belangenvereniging noemen. Veel belangrijker is echter dat deze vereniging het lijden van dieren bestrijdt en bovendien jeugd en volwassenen respect en mededogen voor het dier probeert bij te brengen.

Dat is heel iets anders dan het maken van propaganda voor een dubieuze hobby.

Het is te hopen dat de directeuren van (basis)scholen zich dit realiseren, voordat ze - kritiekloos - een voorlichter van de jagersclub zijn verhaal laten afsteken voor hun leerlingen. En verder zou het goed zijn als ouderverenigingen de schooldirecties, die een 'uitglijer' maken zoals in Dronten, flik op de vingers tikken.

    • H.A. van Lith