Peter I.M. de Haan

De theoloog en kerkhistoricus dr. Peter I.M. de Haan wordt de nieuwe directeur van het Theologisch Studiecentrum D'Bruynvis te Amsterdam. Hij volgt prof.dr. W.G. Tillmans op, die gekozen is tot provinciaal van de Nederlandse Provincie der Ongeschoeide Karmelieten. De Haan (56) studeerde theologie en kerkgeschiedenis aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam. Hij promoveerde in 1994 op het proefschrift De Geschiedenis van de Katholieke actie in Nederland (1934-1966). Het studiecentrum verzorgt cursussen op het gebied van theologische reflectie.