Nieuw overleg over aanstellen Testa bij GVB

AMSTERDAM, 31 AUG. De gemeente Amsterdam voert dit weekeinde spoedoverleg over de constructie waarmee het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam A. Testa als de nieuwe directeur van het Gemeente Vervoerbedrijf (GVB) willen aanstellen.

De Amsterdamse rechtbankpresident R. Gisolf schortte gisteren het kort geding op dat de AbvaKabo en de bond van gemeentepersoneel hadden aangespannen tegen de gemeente, nadat op de zitting twijfel was onstaan over de regeling.

In de opzet van B en W komt Testa in dienst van de NV MEA. Deze lege NV is eigendom van het GVB. Het GVB zou een overeenkomst sluiten met de NV MEA tot het verrichten van diensten. De NV zou aan Testa het salaris van ongeveer 3,5 ton uitbetalen. Tevens wordt Testa volgens de plannen van het college aangesteld als ambtenaar in dienst van het GVB. Voor deze zogeheten nul-uren-aanstelling zou de nieuwe directeur niet betaald krijgen. Deze ambtelijke aanstelling zou nodig zijn om de gezagsverhouding tussen het gemeentebestuur en Testa te regelen.

De rechtbankpresident vroeg zich af waarom in de opzet van B en W sprake is van een combinatie van een ambtelijke aanstelling en een arbeidsovereenkomst tussen de NV en Testa. Volgens de rechter biedt de gemeentelijke verordening op het GVB de mogelijkheid dat het gemeentebestuur aanwijzingen geeft aan de NV MEA en dus aan Testa. Hij bood de advocaat van de gemeente, W. Wiarda, de mogelijkheid om nader politiek overleg te voeren met Ter Horst. Haast is daarbij geboden omdat de gemeenteraad volgende week woensdag een besluit neemt over de aanstelling van Testa.

Volgens de bonden hebben B en W een schijnconstructie bedacht voor de nieuwe directeur om hem niet onder de heersende arbeidsvoorwaarden te laten vallen. Ook is het de bonden een doorn in het oog dat Ter Horst met hen niet heeft overlegd over de regeling.

Testa is voormalig directeur van streekvervoerder NZH. Hij verliet dat bedrijf na een conflict met het overkoepelende VSN en toucheerde bij zijn vertrek een afkoopsom van ongeveer drie miljoen gulden. Testa is de man die het GVB uit het moeras moet trekken. De komende jaren moet hij rond de vijftig miljoen gulden bezuinigen zonder dat de reizigers er wat van merken. Ook moet hij vierhonderd werknemers zien te ontslaan ontslaan zonder dat er wordt gestaakt.