ME (1)

Wanneer het Nederlands Huisartsen Genootschap stelt (Z 24 augustus) dat negentig procent van de moeheidsklachten bij ME-patienten vanzelf weer over gaat, dan geeft het bewust valse voorlichting. In 1988 en 1994 heeft het respectabele Journal of Internal Medicine diagnostische richtlijnen voor artsen gepubliceerd, die het Center for Disease Control and Prevention heeft overgenomen.

Zowel de WHO als de Nederlandse overheid erkennen ME als een invalidiserende neurologische aandoening. Maar dit clubje huisartsen blijft volhouden, dat deze ziekte te weinig wetenschappelijk is gefundeerd. Ook de ziekte van Parkinson en Alzheimer werden erkend voor dat hun etiologie bekend was. Het is diep treurig, dat het medisch establishment deze 'levende doden' aan hun lot overlaat, terwijl in de literatuur uitvoerig wordt geschreven over medicatie, die het lot van de getroffenen aanmerkelijk kan verbeteren.

Mede door de arrogante houding van dit Genootschap loopt de kennis over deze ziekte tien jaar achter op die in de angelsaksische landen. Die is er ook voor verantwoordelijk, dat duizenden invalide ME-patiënten in Nederland geen recht hebben op een ziekte-uitkering. De medici van het NHG hadden eerst eens op het Nederlandse ME-NET (http://www.dds.nl/me-net) kunnen kijken, op zoek naar de wetenschappelijke feiten. Dit grootste ME-netwerk ter wereld kent ook een discussielijst voor patienten.

    • Jan van Roijen