Jachtverbod in duinen Walcheren

LEIDEN, 31 AUG. De Raad van State heeft de jacht in een duingebied op Walcheren verboden. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij had een vergunning afgegeven voor het jagen op reeën, damherten, fazanten, konijnen en wilde eenden in het natuurgebied 'de Manteling van Walcheren'.

Drie natuurbeschermingsorganisaties tekenden hiertegen beroep aan. Volgens De Raad van State heeft het ministerie de vergunning onvoldoende getoetst aan de nieuwe jachtwet.