EQ

Als in het bedrijfsleven een werknemer met een IQ van meer dan 135 binnenkomt, zal hij doorgaans snel die baas met een gemiddeld IQ hebben overvleugeld. De werknemer met de hoge IQ (hoogintelligent) zal carrière maken. In politiek, ambtenarij en universiteit schijnt dat dikwijls anders te zijn.

De hoogbegaafde, met zijn hoge IQ en sterke emotionaliteit, zal dikwijls door zijn emotionaliteit gehandicapt worden. Dit kan al in de eerste levensjaren gebeuren, doordat hij geen bevredigende contacten kan leggen en dus eenzaam is met alle gevolgen van dien. Mijn ervaring, opgedaan met kinderen waarbij de bron en de ontwikkeling van hun emotionele en intelligente eigenschappen nog te zien zijn, heeft mij geleerd dat emotionaliteit en intelligentie twee verschillende eigenschappen zijn die bij hoogbegaafde kinderen nauw samenhangen. Bij de opvoeding geeft de emotionaliteit de grootste problemen, maar die kunnen door liefdevolle en geduldige ouders/opvoeders wel worden opgelost. De intelligentie daarentegen wordt dikwijls, door onderschatting, een bron van problemen. Er zal nog veel fundamenteel onderzoek nodig zijn om veel leed en maatschappelijke schade te voorkomen, een vaag en ongrijpbaar iets als EQ zal daar aan kunnen bijdragen.

    • H.M. Bakker