Zwakkere positie huurder bedrijfsruimtes

Het wetsvoorstel over huur en verhuur van bedrijfsruimten verontrust het midden- en kleinbedrijf. Het biedt huurders minder zekerheid over de termijn waarover ze over een pand kunnen beschikken. Daarmee wordt onzeker of zij hun investering kunnen terugverdienen. Dit kan weer tot gevolg hebben dat banken terughoudender worden met financiering.

MKB-Nederland, de belangenbehartiger van het midden- en kleinbedrijf roept in een brief de Tweede Kamer op zich in te spannen het wetsvoorstel gewijzigd te krijgen. “Het voorstel is een forse verslechtering van de positie van de huurder in vergelijking met de huidige regeling.”

De organisatie trok al eerder aan de bel over dit onderwerp, maar ziet er weinig van terug in de wijzigingsvoorstellen van het kabinet. “Het kabinet komt nauwelijks aan onze belangrijkste bezwaren tegemoet”, schrijft voortzitter Wijnolst in de brief. De organsatie pleit ervoor de regels voor huur van bedrijfsruimtes gewoon te handhaven.