Wallage voorziet terugkeer van CDA

DEN HAAG, 30 AUG. Anders dan zijn partijleider, Kok, voorziet PvdA-fractievoorzitter Wallage een terugkeer van het CDA in het politieke krachtspel. “Maak niet de fout uit het tijdelijke electorale ongeluk van het CDA te veel lange-termijnconclusies te trekken”, zei Wallage gisteren bij de presentatie van het 'Zeventiende jaarboek voor het democratisch socialisme' in Den Haag.

Daarmee week hij af van de Den Uyl-lezing van Kok, eind vorig jaar. De PvdA-partijleider zei toen dat voor de komende tien jaar “twee visies om voorrang strijden”, de liberale en de sociaal-democratische, een tweedeling die hij overigens later heeft genuanceerd. Wallage, die bij de kabinetsformatie in 1994 bekend stond als een voorvechter van 'paars', zei te verwachten dat Nederland in politiek en ideologisch opzicht “nog heel lang een politiek driestromenland” van sociaal-democraten, liberalen en christen-democraten zal blijven. De christen-democraten kunnen het volgens Wallage de PvdA zelfs flink lastig maken.

Wallage bepleitte verder een rehabilitatie van de opvattingen van oud-CDA-fractieleider Brinkman over de modernisering van het maatschappelijk middenveld. Volgens Wallage had Brinkman meer oog dan veel andere CDA-leden voor de noodzaak van democratisering van de structuur van onderwijsorganisaties, gezondheidsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. De uitkomst van dit debat in het CDA zal een belangrijke rol spelen bij de toekomstige verhouding tussen CDA en PvdA, aldus Wallage.

Wallage liet verder weten dat er een grote kans bestaat dat het PvdA-congres van februari zal besluiten tot het schrijven van een nieuw beginselprogram. In de zomer is onduidelijkheid ontstaan over het aanvankelijk voornemen van de partij daarvoor een driemanschap onder leiding van oud-fractieleider Wöltgens aan te zoeken. Besloten is eerst te onderzoeken of zo'n nieuw program überhaupt nodig is. Wallage zelf zei een warm voorstander te zijn van de modernisering van bestaande beginselprogram uit 1977.