VVD-afdeling Groningen en Bolkestein leggen ruzie bij

GRONINGEN, 30 AUG. De VVD-afdeling Groningen en fractievoorzitter F. Bolkestein hebben hun ruzie over de benoeming van PvdA'er H. Alders als commissaris van de koningin in Groningen bijgelegd.

De VVD-afdeling had haar werkzaamheden in juni neergelegd uit boosheid met het feit dat Bolkestein had ingestemd met de benoeming van een PvdA'er in Groningen. Bolkestein sloot een politieke deal met PvdA-fractievoorzitter Wallage over een 'commissarissenruil' tussen Gelderland en Groningen. De Groningse VVD'ers betitelden Alders als een lichtgewicht. Een VVD'er zou volgens hen veel beter voor de zwakke economie in Groningen kunnen opkomen. Afdelingsvoorzitter A. Bosman noemde de gevolgde procedure van Bolkestein in juni een “rotzootje”.

“De afdeling doet weer mee”, zei Bolkestein vanochtend na een gesprek met het Groningse VVD-bestuur. Hij zei te hebben uitgelegd waarom de VVD voor een commissaris van de koningin in Gelderland heeft gekozen. “Ik heb nu eenmaal een landelijke verantwoordelijkheid en geen provinciale. Ik begrijp hoe vervelend men hier het verlies van de VVD-commissaris vindt.” Bolkestein beloofde zich in de toekomst in te zetten om op belangrijke posten in Groningen een VVD'er te krijgen, bijvoorbeeld als de opvologing van PvdA-burgemeester H. Ouwerkerk van Gronigen aan de orde komt. In Groningen is sprake van een oververtegenwoordiging van PvdA-burgemeesters. De VVD-afdeling ging na deze toezegging overstag en zal met ingang van heden de werkzaamheden hervatten.

Minister Dijkstal (Binnenlandse zaken) heeft aldoor ontkend dat van een politieke deal over de commissarisposten sprake zou zijn.