Vier procent werknemers heeft bijbaan

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 4 procent van de werknemers een bijbaan heeft. Mensen die parttime werken (12-20 uur) hebben zelfs in 8 procent van de gevallen een tweede baan. Vrouwen hebben vaker een bijbaan dan mannen, zo staat in de publicatie Enquête beroepsbevolking van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dit rapport geeft een overzicht van de voornaamste ontwikkelingen in de beroepsbevolking en de werkloosheid in 1995. De Enquête beroepsbevolking wordt sinds 1987 jaarlijks gehouden onder 100.000 huishoudens in ons land. Het aantal flexibele werknemers is tussen 1992 en 1995 fors toegenomen. Van de vijf miljoen mensen die vorig jaar in Nederland werkten, heeft 9 procent een flexibele arbeidsrelatie (uitzendkrachten en mensen met bijvoorbeeld een halfjaar-contract).

Van deze 477.000 werknemers heeft driekwart een contract voor minder dan een jaar. De overigen hebben werk voor een wisselend aantal uren per week.