Vaste provisie tussenpersonen afgeschaft

DEN HAAG, 30 AUG. De vaste wettelijk vastgelegde provisies voor tussenpersonen worden afgeschaft. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Het 'wettelijke beloningssysteem voor assurantietussenpersonen' zal de komende vier tot vijf jaar geleidelijk worden beëindigd.

Het kabinetsbesluit is een onderdeel van de operatie 'Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit'. Met deze operatie probeert het kabinet op uiteenlopende terreinen wettelijke drempels weg te nemen die de vrije concurrentie belemmeren.

Door de vaste afspraken over de provisies van tussenpersonen in de verzekering ontbreekt het volgens het kabinet aan de prikkel om een voor de consument gunstige verzekering af te sluiten. Als de provisies worden losgelaten neemt de concurrentie toe en kunnen de verzekeringspremies lager, zo is de verwachting.

Zowel de verzekeraars als de assurantietussenpersonen zijn fel gekant tegen afschaffing van de vaste provisie. Nederland heeft volgens hen dankzij het systeem van vaste provisies “goede en scherp geprijsde verzekeringsproducten en onafhankelijke, vakbekwame assurantiekantoren”.

Volgens de Consumentenbond bestaat rond de provisieregeling grote onduidelijkheid voor de verzekerde. Deze weet niet welk deel van de door hem betaalde premie bij de tussenpersoon blijft liggen. Bovendien, zo heeft de Consumentenbond gemerkt, wordt er ook provisie aan tussenpersonen uitgekeerd als deze niets voor de totstandkoming van de polis doet.

De bond pleit er dan ook voor dat de tussenpersonen per uur voor hun intermediaire diensten worden betaald.