Tabloid

DE STRAKKE REGIE waaronder de Democratische conventie is gehouden, heeft panne niet kunnen voorkomen. Kandidaat Clinton is opnieuw het slachtoffer van een seksschandaal. De man die vier jaar geleden zijn verkiezingscampagne in een vroeg stadium bijna moest staken als gevolg van verhalen over hem toegeschreven erotische avonturen, zag gisteren zijn vertrouweling Dick Morris haastig vertrekken nadat een New Yorkse tabloid Morris' relatie met een prostituée had onthuld.

Morris zou bovendien, om indruk te maken, de vrouw inzage hebben gegeven in op handen zijnde redevoeringen van de first lady en de vice-president en haar zelfs hebben laten meeluisteren tijdens telefonades met Clinton.

Voor het Democratische team dat van family values (normen en waarden) en solidariteit het hoofdthema van zijn conventie heeft gemaakt en dat vraagtekens plaatst bij het individualisme van de postmoderne samenleving komt het schandaal bijzonder ongelegen. Het verwijt van hypocrisie ligt als het ware om de hoek. Houden Clinton cum suis zichzelf wel aan de hoge normen die zij de Amerikanen voorhouden? De president, en met hem het gros van de conventiegangers, heeft zich overigens niet uit het veld laten slaan. De in Clintons aanvaardingsrede vervatte oproep om de aanstaande campagne tegen uitdager Dole over ideeën te laten gaan en te vrijwaren van aantijgingen in de persoonlijke sfeer kwam het dichtst in de buurt van een presidentieel commentaar op het abrupte afscheid van een oude vriend en invloedrijke medewerker.

TOCH IS HET onwaarschijnlijk dat de Democraten er in slagen de affaire in quarantaine te plaatsen. De politieke trivialisering van de partijconventies, in San Diego zowel als deze week in Chicago, versterkt de betekenis van imago's en emoties. De kandidaten zelf hebben van de vierjaarlijkse partijbijeenkomsten shows gemaakt die nauwelijks meer zijn te onderscheiden van wat er verder aan soap en reality op de televisie wordt aangeboden. Zeer persoonlijke bekentenissen van ondergaan leed, ook door de kandidaten zelf, moeten de spanning leveren waarin destijds het politieke debat voorzag. De politiek in tabloid-formaat: de Amerikaanse politici hebben het over zichzelf afgeroepen.