Separatisten op Filippijnen sluiten na kwart eeuw vrede

JAKARTA / MANILA, 30 AUG. Onderhandelaars van de Filippijnse regering en moslim-separatisten hebben gisteren overeenstemming bereikt over een vredesakkoord dat een einde moet maken aan het geweld tussen moslims en christenen op het zuidelijke eiland Mindanao. De Filippijnse president, Fidel Ramos, en de leider van het islamitische Moro Nationaal Bevrijdingsfront (MNLF), Nur Misuari, zullen het akkoord maandag officieel ondertekenen in Manila.

De opstand van moslim-separatisten op Mindanao heeft 24 jaar geduurd en aan zeker 120.000 mensen het leven gekost.

Tijdens intensieve en soms verhitte onderhandelingen in Jakarta zijn de afgelopen twee dagen de laatste meningsverschillen tussen de partijen uit de weg geruimd. Vandaag werd de overeenkomst in het bijzijn van de Indonesische president Soeharto in het Vredespaleis in Jakarta geparafeerd door Misuari en het hoofd van de regeringsonderhandelaars. Het akkoord voorziet in een tijdelijke Zuidfilippijnse Raad voor Vrede en Ontwikkeling. Een referendum in 1999 moet uiteindelijk leiden tot de instelling van een autonoom bestuur in de regio.

Misuari zei vandaag op een persconferentie dat het een “groot probleem” zal zijn de ongeveer 30.000 moslim-extremisten die een guerrillastrijd voeren op Mindanao, te overreden hun wapens neer te leggen. “Ik weet dat ik hun moet uitleggen dat het verstandig is dit vredesproces te steunen en dat wij ons erbij moeten aansluiten”, aldus Misuari. Duizenden guerrillastrijders zullen een functie krijgen in het Filippijnse leger en bij de politie. Verwacht wordt dat ongeveer 500.000 islamitische vluchtelingen die voor het geweld waren uitgeweken naar Sabah in Oost-Maleisië, naar het eiland zullen terugkeren.

President Soeharto noemde de parafering van de overeenkomst “een moment van grote betekenis, niet alleen voor de regering en de mensen van de Filippijnen, maar ook voor de hele regio en de internationale gemeenschap”. Hij zei dat de vreedzame oplossing van het conflict een positieve bijdrage is aan de pogingen van de zeven landen tellende Associatie van Zuidoostaziatische Naties (ASEAN) een zone van vrede, vrijheid en neutraliteit te creëren in de regio. “Gedurende het vredesproces is er vertrouwen en hoop opgebouwd tussen de Filippijnen en Indonesië, wat een goede voorbode zou moeten zijn van hun gemeenschappelijke voorspoed.”

De ongeveer vijf miljoen moslims op Mindanao beschouwen het eiland als hun erfgoed. Zij vormen een minderheid ten opzichte van de christenen die de afgelopen vier eeuwen naar het eiland zijn geëmigreerd. Het vredesproces begon met de ondertekening van een overeenkomst onder auspiciën van de Islamitische Conferentie Organisatie (ICO), de organisatie van alle islamitische landen, in 1976 in Tripoli. Deze hield echter niet lang stand. Pas in 1993 werden de onderhandelingen hervat. (Reuter)