Ramsj

Frank van Kolfschooten, Valse vooruitgang; bedrog in de Nederlandse wetenschap. Paperback, Veen 1993, van ƒ 432,50 voor ƒ 12,50.

Steven Sterk, Servetstraat 3 Utrecht (030) 234 05 80. De tweede druk van Van Kolfschootens smakelijke boekje over bedrog in de Nederlandse wetenschap, met een hoofdrol voor plagiaat en het vervalsen van onderzoeksresultaten. Een lange stoet van fraudeurs passeert de revue, waarbij steevast twee dingen opvallen: de grote verontwaardiging waarmee ze de beschuldigingen van de hand wijzen, en de verdachtmakingen die ze uiten aan het adres van de ontdekker van het bedrog. Noten en register.

    • Henk Lagerwaard