Psalm 128

In het aardige artikel 'Het oog moet dwalen' (CS 23-8) over het Utrechts Psalter, wordt veel aandacht besteed aan de illustratie bij psalm 128.

De auteur deelt mee dat dit in het Psalter psalm 127 is. Maar in de grote afbeelding rechtsboven aan de pagina wordt de latijnse tekst van psalm 127 weergegeven, met daaronder de illustratie bij psalm 128. De in het artikel vertaalde latijnse tekst van psalm 128 komt in de afgebeelde illustratie niet voor.

Naschrift: De tekst boven de illustratie is inderdaad psalm 127 (in het Utrechtse psalter 126), en daaronder volgt de tekening bij de psalmtekst die begint op de volgende bladzijde in het boek, psalm 128 (in het psalter 127).

    • ten Boer
    • H. Buter