Plan verkoop IMF-goud

WASHINGTON, 30 AUG. Het management van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft een nieuw plan opgesteld voor de verkoop van een deel van de goudreserves. Het maakt onderdeel uit van een al eerder bekend geworden gezamenlijk plan van IMF en Wereldbank voor schuldvermindering voor de armste landen. Dat heeft de New York Times vanmorgen gemeld.

Het nieuwe nog vertrouwelijke plan voor goudverkoop is voorgelegd aan het bestuur van het IMF, waarin de aangesloten landen zijn vertegenwoordigd. Met name Duitsland heeft zich steeds verzet tegen verkoop van een deel van de goudreserves van het IMF, onder meer omdat het vertrouwen in het fonds zou worden aangetast.

IMF-topman Michel Camdessus heeft al eerder gezegd bereid te zijn 2 miljard van de 40 miljard dollar aan IMF-goud te verkopen om met de beleggingsopbrengst het zogenoemde ESAF-fonds voor de armste landen te voeden.

Het plan van IMF en Wereldbank voor vermindering van multilaterale en bilaterale schulden van de armste landen zal volgens functionarissen in Washington tussen de 5,6 miljard en 7,7 miljard dollar in zes jaar kosten. De financiering zou voor een klein deel uit opbrengsten van goudverkoop worden gefinancierd.

Het is nog onduidelijk of het schuldenplan bij de komende jaarvergadering eind september zal worden goedgekeurd.

De Joegoslavische minister van financiën Tomica Raicevic zei gisteren dat zijn land nu aan alle voorwaarden heeft voldaan om weer lid te worden van het IMF. “Joegoslavië heeft zijn door het IMF vastgestelde quota aanvaard evenals de verplichting uitstaande schuldverplichtingen te voldoen,” aldus de bewindsman. Haviken in Belgrado wilden dat de huidige republiek (klein) Joegoslavië alle rechten van het vroegere Joegoslavië zou overnemen.

Joegoslavië heeft ingestemd met een quota van 36,52 procent van de activa en passiva van de vroegere Joegoslavische republiek. Raicevic waarschuwde dat het akkoord over de quota niet betekent dat de verdeling van de bezittingen van het vroegere Joegoslavië onder de uiteengevallen republieken is geregeld. (AP)