Oud postkantoor moet blijven staan

BERGEN OP ZOOM, 30 AUG. Het plaatsen van het voormalige postkantoor in de binnenstad van Bergen op Zoom op de rijksmonumentenlijst betekent dat de bouw van een winkelcentrum twijfelachtig is geworden. De projectontwikkelaar APO van de ABN/Amro wil het contract daarover met de gemeente verbreken, maar volgens wethouder G. Janssen zijn er nog gesprekken.

Het aanpassen van het bouwplan is volgens de projectontwikkelaar te duur. Als de plannen inderdaad niet doorgaan moet de gemeente het postkantoor voor 2 miljoen gulden terugkopen van APO en is ze onderhoudsplichtig.

Het in 1916 gebouwde postkantoor naar een ontwerp van rijksbouwmeester Knutel zou worden gesloopt om het winkelcentrum te kunnen bouwen. Maar een inwoner, later gesteund door de Cuypersstichting die zich inzet voor het behoud van industrieel erfgoed, vocht dat besluit aan. De gemeente echter verzette zich tegen de monumentenstatus. In de gemeenteraad werd gesproken van “een deprimerende bouwmassa”. Ook de wethouder vindt het postkantoor geen monument ondanks het Jugendstil-interieur. “Het is een erg naar binnen gekeerd gebouw”, aldus Janssen.

Staatssecretaris Nuis van cultuur talmde aanvankelijk dusdanig met het afgeven van de status van rijksmonument dat het gemeentebestuur onmiddellijk de sloopvergunning afgaf. Het stilzwijgen van Nuis was volgens de wethouder een “fictieve weigering”. De Cuypersstichting spande daarop een kort geding aan waardoor de sloop werd uitgesteld. Intussen liet Nuis aan het gemeentebestuur weten dat het te hard van stapel was gelopen. Uit zijn brief bleek dat de monumentenstatus op korte termijn was te verwachten.

In het project waren behalve winkels ook woningen en een parkeergarage voorzien. Een eerder project waarbij APO was betrokken, de verbouwing van het voormalige gouvernementsgebouw tot winkelcentrum, is op een mislukking uitgelopen. De gemeenteraad heeft besloten zich niet tegen het besluit van Nuis te verzetten.