Op dag van aanvaarding nominatie; Clinton klem door seksaffaire adviseur

CHICAGO, 30 AUG. De Amerikaanse president Clinton is gisteren, op de dag dat hij de nominatie van zijn partij voor een tweede ambtstermijn aanvaardde, in ernstige verlegenheid gebracht door het aftreden van een van zijn voornaamste politieke adviseurs ten gevolge van een seksschandaal.

Volgens een artikel in de sensatiekrant The Star van gisteren heeft Dick Morris, die geldt als de man achter Clintons politieke herstel van het afgelopen jaar, vertrouwelijke informatie uit het Witte Huis gedeeld met een prostituee met wie hij een langdurige verhouding had. Hij zou de vrouw, Sherry Rowlands, onder meer hebben laten meeluisteren met telefoongesprekken met de president.

De kwestie-Morris wierp een schaduw over de feestelijke afsluiting van de Democratische conventie in Chicago, en over de toespraak waarin Clinton een tweede termijn in het vooruitzicht stelde die “een brug naar de 21ste eeuw” moet zijn. Clinton noch enige andere spreker ging op de kwestie in. Hij sprak over de resultaten van zijn eerste vier jaar in het Witte Huis en zette de koers uit voor de volgende vier - tot groot enthousiasme van de gedelegeerden die door de affaire niet uit het veld geslagen leken.

Clinton kondigde een reeks beleidsvoornemens aan, waaronder afschaffing van de belasting op vermogensgroei, voor mensen die hun huis verkopen.

Hij noemde het een morele verplichting te zorgen dat er voldoende banen zijn voor mensen die onder de nieuwe bijstandswet verplicht worden te gaan werken. Er werd luid geklapt toen hij daaraan toevoegde: “En ik daag alle zakenlieden uit die ooit geklaagd hebben over het falen van het oude bijstandssysteem om te proberen iemand in dienst te nemen die nu nog bijstand krijgt.” Clinton noemde het “erg, erg pijnlijk voor mij” dat het drugsgebruik onder jongeren de afgelopen jaren is toegenomen, en beloofde een intensief antidrugsbeleid.

Voor de media was de kwestie-Morris de hele dag groot nieuws. Dat uitgerekend de man die ervoor gezorgd heeft dat morele thema's en “de waarden van het gezin” een belangrijke rol zijn gaan spelen in Clintons campagne nu het middelpunt is van een zedenschandaal, versterkte het schokeffect. De affaire roept herinneringen op aan de onthullingen, vier jaar geleden, over Clintons eigen buitenechtelijke verhoudingen. Bovendien stellen commentatoren en politieke tegenstanders van de president zijn oordeelsvermogen nu opnieuw ter discussie, en ook de betrouwbaarheid van de vrienden en medewerkers met wie hij zich omringt.

Morris noch het Witte Huis bevestigde de strekking van het artikel. In een schriftelijke verklaring zei de politieke adviseur gisteren dat hij terugtrad om zijn “vrouw, gezin en vrienden niet te onderwerpen aan de sadistische giftigheden van de sensatiepers”.

Pagina 5: Prostituee tipte krant over relatie met Morris

Morris verliet Chicago meteen en vloog naar zijn huis in Connecticut. De president noemde Morris bij monde van zijn woordvoerder “mijn vriend en een voortreffelijke politieke strateeg”. Bob Dole, Clintons rivaal voor de presidentsverkiezingen van 5 november, zei gisteren dat het vertrek van Morris betekent dat Clinton nog slechts linkse adviseurs heeft.

Niet bekend

Vorige week donderdag zouden Morris en de vrouw elkaar voor het laatst hebben ontmoet. Maandag was Morris, die doorgaans buiten de publiciteit opereert, het onderwerp van een omslagartikel van het weekblad Time over zijn invloedrijke positie. Maar dinsdag meldde The Wall Street Journal dat Morris' invloed tanende was en dat hij geen inzage meer kreeg in een sommige belangrijke toespraken.