Lager resultaat voor Alpinvest

Participatiemaatschappij Alpinvest boekte in het eerste halfjaar een nettowinst van 55 miljoen gulden, 10 miljoen minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De directie verwacht echter dat de tweede helft van het jaar juist beter zal zijn dan een jaar eerder, zodat de nettowinst over geheel 1996 iets hoger zal zijn dan de 71 miljoen gulden die vorig jaar werd verdiend.

De maatschappij, die voor de helft eigendom is van ABN Amro, investeerde in het afgelopen semester 80 miljoen gulden. Daarvan ging 64 miljoen gulden naar twaalf nieuwe participaties. Alpinvest verstrekt risicodragend kapitaal aan beginnende bedrijven of ondernemingen die veel en risicovol investeren. Alpinvest investeert steeds meer internationaal. Inmiddels heeft 29 procent van het geïnvesteerd vermogen betrekking op deelnemingen buiten Nederland.