Friesland wil 5000 banen scheppen

LEEUWARDEN, 30 AUG. In acht jaar moeten er in Friesland vijfduizend nieuwe banen gecreëerd worden. De werkloosheid mag in het jaar 2005 niet boven het landelijk gemiddelde liggen. Dat doel heeft het Friese provinciebestuur zich gesteld in het gisteren verschenen rapport 'Veranderen om te behouden'.

De rust, ruimte en het natuurschoon van Friesland moeten bewaard blijven. Dit kan door de economische groei te concentreren in twee zones, tussen Drachten-Heerenveen-Sneek-Joure (de A7-zone) en tussen Leeuwarden en Harlingen (Westergozone). De positieve eigenschappen van Friesland (ruimte voor bedrijvigheid, geen files, frisse lucht) moeten meer worden uitgebuit om werkgelegenheid te scheppen en nieuwe bewoners te trekken. Hierbij wordt gedoeld op vermogende senioren, voor wie nieuwe buitenplaatsen en landgoederen kunnen worden aangelegd.

Friesland heeft een werkloosheid van bijna 18 procent, ver boven het landelijk cijfer. Hoofdstad Leeuwarden (86.000 inwoners) moet zich volgens Gedeputeerde Staten sterker ontwikkelen als centrum van dienstverlening met aantrekkelijke woonlocaties. Het aan te leggen megapark bij Heerenveen, waarvoor overigens een tekort is van 3,7 miljoen gulden, moet het economisch trekpaard van de provincie worden. De A7-zone kan meer betekenis krijgen als het kabinet besluit tot snelle aanleg van de Zuiderzeespoorlijn, die via Lelystad, over Heerenveen en Drachten naar Groningen loopt.

Ook zijn GS voorstander van de aanleg van een tweede nationale luchthaven bij Lelystad, waarin zij worden gesteund door noordelijke ondernemers en de Drentse commissaris Ter Beek. Bedrijvigheid rond dit tweede 'Schiphol' zou ook uitwaaieren naar het noorden. Naast de twee industriële zones wil het Friese provinciebestuur zeventien regionale centra aanwijzen, waar meer bedrijvigheid en woningbouw van de grond moeten komen. Op het platteland kunnen dan natuurschoon, rust en landelijkheid bewaard blijven. Gehoopt wordt dat recreatie en toerisme hierdoor zullen groeien en dat het woonklimaat er nieuwe bewoners trekt.