Economie VS groeit tweede kwartaal sneller

WASHINGTON, 30 AUG. De economie van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal van dit jaar harder gegroeid dan uit de eerste cijfers was gebleken. Dat stimuleerde de speculatie over toekomstige rentestijgingen wat weer negatief uitwerkte op de Amerikaanse en Europese beurzen. Het Amerikaanse ministerie van Handel stelde de kwartaalgroei gisteren bij van 4,2 procent tot 4,8 procent. Dat betekent dat de Amerikaanse economie in april, mei en juni 1996 het hardst is toegenomen sinds het tweede kwartaal van 1994, toen de groei 4,9 procent bedroeg.

De aanpassing van het percentage, dat de groei van het bruto binnenlands product op jaarbasis aangeeft, komt hoofdzakelijk voor rekening van de investeringen van het bedrijfsleven. Die gaven een toename te zien van 4 procent, nadat de economen op het betreffende departement in Washington vorige maand een groei van niet meer dan 0,5 procent hadden berekend.

Ook spendeerden de Amerikanen meer aan duurzame goederen dan eerst was aangegeven. Vooral bestedingen aan computerapparatuur droegen bij tot een bijstelling van de groei van 3,2 procent tot 6,0 procent. Ook de overheidsaankopen in de defensiesector bleken hoger te zijn uitgevallen dan ingeschat. Hierdoor namen de totale overheidsaankopen niet met 7,1 procent toe, maar met 8,2 procent.

Ondanks de hogere groei bleef de inflatie beperkt, aldus het ministerie. Het stelde de prijsindex over het tweede kwartaal, vorige maand op 2,1 procent vastgesteld, bij tot 2,2 procent. Toch namen analisten wel degelijk signalen voor een aantrekkende inflatie waar. Zo nam het aantal aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de afgelopen week met niet meer dan 4.000 toe tot 331.000. Dat wijst op een krappe arbeidsmarkt. Dat zou kunnen leiden tot hogere lonen, wat de prijzen opdrijft.

Verder wordt verwezen naar cijfers van het ministerie van handel volgens welke de huizenverkopen in juli met 7,9 procent stegen tot 783.000, het hoogste aantal in vijf maanden. “De vraag is nu hoe hard de economie kan groeien zonder aanwakkerende inflatie,” aldus een analist.

De markten zullen nu scrupuleus de werkgelegenheidscijfers van augustus bekijken die volgende week vrijkomen. Als die een groter dan verwachte groei vertonen, kan dat voor de Federal Reserve aanleiding zijn volgende maand de rente te verhogen.