Daf: dalende produktie en minder winst

ROTTERDAM, 30 AUG. Vrachtwagenproducent Daf rekent voor de periode tot het eind van dit jaar op een daling van produktie en winst. Dat bleek gisteren bij de presentatie van cijfers over de eerste 24 weken door president-directeur Cor Baan van Daf Trucks.

Hoewel Daf over het eerste 'halfjaar' - het bedrijf heeft het jaar verdeeld in dertien periodes van vier weken - een winstgroei rapporteerde van bijna 11 procent, verwacht de directie dat omzet en winst over geheel 1996 rondom het niveau van vorig jaar uitkomen. Toen bedroeg de winst 164 miljoen.

Daf zette in de eerste helft van dit jaar op een groeiende markt voor 1,47 miljard gulden om, een stijging met bijna 12 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Het marktaandeel in de categorie zware vrachtwagens (boven 15 ton totaalgewicht) steeg licht, van 8,8 naar 9 procent, ofwel 8700 voertuigen. In de sector bedrijfswagens boven 6 ton totaalgewicht nam Dafs aandeel eveneens toe; op een marktgroei van 6 procent boekte het bedrijf 8 procent volumegroei tot 12.000 stuks.

De netto winst van Daf kwam uit op 80,4 miljoen gulden, tegenover 72,6 miljoen een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat voor belastingen en financiële baten en lasten steeg met bijna 14 procent, van 101,6 miljoen tot 115,7 miljoen gulden. “Gezonde ontwikkelingen”, aldus Baan.

De president-directeur waarschuwde gisteren, bij gelegenheid van de officiële opening van nieuwe produktiefaciliteiten, voor aanhoudend sterke druk op de marges bij vrachtwagenproducenten. In de eerste helft van dit jaar boden gunstige valuta-ontwikkelingen nog enige compensatie, aldus Baan, maar “uiterste aandacht voor de kostprijs van onze produkten blijft noodzakelijk”. Verdere verlaging van kostprijzen noemde hij van wezenlijk belang voor Daf Trucks, evenals het bouwen op bestelling. In dat verband wees Baan op de grillige orderontvangst in de laatste maanden. Als gevolg daarvan dient het bedrijf er rekening mee te houden dat het produktietempo “wellicht later dit jaar” wordt teruggebracht van tachtig naar 75 vrachtwagens per dag.