Correcties & Aanvullingen

Bindend studieadvies

In het artikel Bindend studieadvies roept veel verzet op (in de krant van woensdag 21 augustus, pagina 2) is gesteld dat J. van Bommel, studentendecaan van de Landbouwuniversiteit Wageningen, principieel bezwaar heeft tegen het bindend studieadvies. “Het bindend studieadvies stuit velen tegen de borst. Het gaat direct in tegen allerlei ideeen over individuele vrijheid. Je zou de studenten niet te veel moeten begeleiden.” Van Bommel stelt nadrukkelijk dat dit niet zijn mening is, maar een argumentatie van tegenstanders van het bindend studieadvies. Van Bommel is van mening dat zo'n bindend studieadvies zeker te overwegen is, omdat het universiteiten dwingt de studiebegeleiding goed op orde te hebben. Juist wegens ideeën over individuele vrijheid is studiebegeleiding op universiteiten vaak helaas nog een ondergeschoven kindje, aldus Van Bommel.

Politievrouwen

In het artikel Vrouwen bij politie in opmars (in de krant van dinsdag 27 augustus, pagina 3) werd S. Martens opgevoerd als voorzitter van de Landelijke Politie Emancipatie Commissie (LPEC). Per 1 januari is echter de LPEC samen met het Landelijk Steunpunt Politievrouwen netwerk opgegaan in de Stichting Politie en Emancipatie. Van die stichting is mevrouw Martens directeur.