Amnestie in Z-Afrika

KAAPSTAD, 30 AUG. De Zuidafrikaanse Waarheidscommissie, die door het horen van getuigen de misdaden begaan onder apartheid in de openbaarheid brengt, heeft twee veroordeelde moordenaars amnestie verleend. Het gaat om inwoners van het voormalige thuisland Bophuthatswana, die gevangen zaten voor de moord op een bondgenoot van de dictatoriale leider van het thuisland.

Het is de eerste keer dat de Waarheidscommissie, die wordt geleid door aartsbisschop Desmond Tutu, gebruik maakt van haar bevoegdheid amnestie te verlenen. Zij mag dit doen als de daders een volledige bekentenis afleggen en als zij politieke motieven hadden.

De blanke oud-politiekolonel Eugene de Kock, die deze week door het hooggerechtshof in Pretoria schuldig werd bevonden aan zes moorden en 83 andere delicten, alsmede voormalig leider van een doodseskader Dirk Coetzee, hebben ook een amnestieverzoek bij de Waarheidscommissie ingediend. (AP)