Actie bij opening van theaterfestival

AMSTERDAM, 30 AUG. Met een 'bommelding' ('Maar blijft u rustig zitten') ontnamen actievoerders europarlementariër en oud-minister van WVC, Hedy d'Ancona, gisteren het woord, tijdens de opening van de tiende editie van het jaarlijkse Theaterfestival. In een verklaring pleitten zij voor een rechtvaardig Kunstenplan en 'geen Gunstenplan'.

De BOM, Bond van Onafhankelijke Makers, eiste van het “generatiegebonden kunstestablishment” meer geld en aandacht voor het onafhankelijke, niet-gesubsidieerde theater.

De verklaring werd door het publiek in de half gevulde grote zaal van de Amsterdamse Stadsschouwburg onbewogen aangehoord, waarna d'Ancona de traditionele openingsspeech, de State of the Union, uitsprak. Zij pleitte ervoor dat ieder theater 'van enige allure' bespeeld gaat worden door een eigen, vast gezelschap, dat dan betere kansen krijgt de bezoeker uit de eigen regio aan zich te binden. Het grootste deel van haar toespraak wijdde d'Ancona aan de vergrijzing van het toneelpubliek.

Om jongeren het theater in te krijgen zou het geld voor educatie niet naar de grotere gezelschappen moeten gaan, maar naar het door haar geprezen jeugdtheater in ons land. Een hogere opleidingsgraad onder jongeren blijkt voor het opwekken van belangstelling voor toneel, anders dan zij vroeger dacht, geen voorwaarde te zijn.

Voorts pleitte de oud-minister voor een 'toneeloploop', waar oorspronkelijk Nederlands theater dat elders in Europa is uitgevoerd te zien is en waar een internationaal gezelschap debatteert over de 'wederzijdse verantwoordelijkheid van kunstenaar en samenleving'. Het Theaterfestival duurt tot 9 september.