Winst Flexovit bijna 30 procent lager

Bij Flexovit, producent van onder meer slijpschijven, is de winst in de eerste helft van dit jaar scherp omlaag gegaan. De onderneming meldde een netto resultaat van 4,1 miljoen gulden, bijna 30 procent minder dan de 5,8 miljoen van de eerste zes maanden van vorig jaar. De omzet nam wel toe, met 9 procent tot 85,6 miljoen gulden. Worden valuta-invloeden buiten beschouwing gelaten, dan bedroeg de omzetgroei 5,5 procent.

Flexovit zegt dat de winstval is veroorzaakt door de zwakke economische omstandigheden voor de metaal- en constructie-industrie in Europa, alsmede door de lange winter. Nederland was een uitzondering. In Australië liepen de zaken in de produktievestigingen goed. De markten die in de eerste helft van dit jaar achterbleven trekken weer aan. Flexovit verwacht in de tweede helft van dit jaar een verbetering van de omzet en de resultaten, mede doordat er nieuwe activiteiten zijn gestart.