VN wil dat Nederland met voorstel komt

DEN HAAG, 29 AUG. Secretaris-generaal Boutros Ghali van de Verenigde Naties heeft Nederland informeel gepolst wat voor onderzoek de Nederlandse regering naar de val van de Moslim-enclave Srebrenica voorstaat. Hij spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een onderzoek.

Leden van de Veiligheidsraad met name Frankrijk zijn daar tegen. Op het secretariaat van de Verenigde Naties in New York zien ambtenaren grote obstakels bij een nieuw onderzoek.

De Tweede Kamer had er in juni, na publicaties in deze krant over het met opzet door de VN laten vallen van de Moslim-enclave Srebrenica, op aangedrongen dat de regering zou nagaan of een onderzoek naar de toedracht door de VN alsnog mogelijk was. Daarop is nog geen officieel antwoord gekomen. Boutros Ghali heeft de vraag van Nederland nu teruggespeeld.

Als de Kamer vasthoudt aan een nieuw onderzoek zal de regering met een voorstel moeten komen. De vraag is of zij dat wel wil. Bij de landmachtstaf is er veel verzet tegen een nieuw onderzoek omdat het de herstructurering van het leger in de weg zou staan. Ook op het ministerie van Defensie heeft men bedenkingen. Er is al een intern onderzoek gehouden dat heeft uitgewezen dat 'Dutchbat' geen blaam treft, zo is de redenering. Minister Voorhoeve (Defensie) laat vanochtend weten dat hij zich niet verzet tegen een nieuw onderzoek. Eerder drong hij aan op 'rust in de tent'.

Vanmiddag debatteerde de Tweede Kamer over Bosnië. Daarbij wilde het CDA ook opheldering van de VVD-fractie over uitspraken van VVD-leider Bolkestein dat de Nederlandse troepen langer in Bosnië kunnen blijven ook als de Amerikanen eind dit jaar uit Bosnië vertrekken. Met die terugtrekking is al begonnen.

Tot voor kort zag ook de VVD-fractie niets in een verblijf van Nederlandse vredestroepen nadat de Amerikanen zijn vertrokken. Ook de Britten, onder wier commando de Nederlanders ter plekke opereren, stappen op als de Amerikanen Bosnië eind dit jaar verlaten.

Nederland zoekt met andere Europese landen naar mogelijkheden om een kleinere macht in Bosnië te laten na 31 december. Dat is temeer noodzakelijk geworden nu de gemeenteraadsverkiezingen in Bosnië zijn uitgesteld. Maar zonder Amerikanen wordt de uitvoering van die taak volgend jaar niet goed mogelijk geacht.

Overigens gelooft Van Mierlo niet dat de Nederlandse woordvoerder bij de OVSE-missie in Sarajevo door een Amerikaanse is vervangen omdat zij haar werk niet goed zou hebben gedaan. Er moet sprake zijn geweest van een “vertroebelde werksituatie”.