Sprint economie in tweede kwartaal

AMSTERDAM, 29 AUG. De Nederlandse economie heeft in het tweede kwartaal een groeispurt doorgemaakt. Het bruto binnenlands produkt, de totale hoeveelheid aan binnen de landsgrenzen geproduceerde goederen en diensten, nam toe met 2,8 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt.

De economische groei van 2,8 procent op jaarbasis is de sterkste sinds meer dan een jaar. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar groeide de economie met 1,3 procent, het hoogste cijfer sinds twee jaar.

Daarmee blijft de Nederlandse economie veel krachtiger dan die in de ons omringende landen, waar het herstel van de economische terugslag van eind vorig jaar nog grotendeels moet gebeuren. Voor Duitsland is de economische groei in het tweede kwartaal nog niet officieel bekend, maar het Duitse ministerie van Economische Zaken hanteert op dit moment een groeiraming van nog geen 1 procent op jaarbasis, tegen 2,8 procent in Nederland.

Vooral de bestedingen van consumenten, die in het tweede kwartaal met 2,9 procent toenamen, steunden de economische groei. Economen schreven die stijging vanmorgen toe aan de afgenomen werkloosheid. Deze is inmiddels teruggelopen van 7,1 procent van de beroepsbevolking in maart dit jaar tot 6,3 procent in juni. Er werd vooral veel besteed aan duurzame consumptiegoederen, zoals auto's en huishoudelijke apparaten. Over het eerste halfjaar namen de bestedingen met in totaal 3,1 procent toe. De hoge gezinsuitgaven aan gas in het eerste kwartaal, na de strenge winter, vertekenen het uitgavenpatroon enigszins.

Ook de industriële produktie nam in het afgelopen kwartaal sterk toe. Vorige week meldde het CBS een groei van 3,5 procent. Dit weerspiegelt voor een deel een inhaaleffect van de strenge winter, toen met name de bouwsector stil lag.

Over het eerste halfjaar van 1996 komt de economische groei uit op 2,3 procent. Het Centraal Planbureau gaat in zijn jongste raming uit van een economische groei van 2,5 procent in het gehele jaar. De meeste economische onderzoekers in de financiële sector kunnen zich in deze raming vinden.