Partij nomineert president Clinton unaniem

CHICAGO, 29 AUG. De Amerikaanse president, Bill Clinton, is gisteren door de conventie van de Democratische partij zonder één tegenstem genomineerd voor een tweede termijn.

Verschillende sprekers betuigden hun respect voor de persoonlijke levensloop van Clintons tegenstander bij de presidentsverkiezingen van 5 november, de Republikein Bob Dole, maar niet voor zijn politieke programma.

Vice-president Al Gore prees de politieke resultaten van Clintons eerste termijn en zijn standvastigheid tegenover het Congres, de vuurwapenlobby en de sigarettenindustrie.

Hij riep de Amerikanen op Clinton te herkiezen, omdat alleen hij de Republikeinen in het Congres in toom zou kunnen houden. Met een intiem en gedetailleerd relaas over het sterfbed van zijn zuster, die als kind was begonnen met roken en stierf aan longkanker, illustreerde Gore het belang van Clintons maatregelen tegen sigarettenreclame.

Vandaag, op de laatste dag van de conventie, zal Clinton de nominatie met een toespraak aanvaarden. Binnen zijn partij heeft zich het afgelopen jaar geen rivaal opgeworpen om het tegen Clinton op te nemen, waardoor hij geen voorverkiezingen hoefde te winnen. Gore's toespraak, die langer was dan gebruikelijk is voor een vice-president en die een uitzonderlijk prominente plaats innam in het programma, stimuleerde speculaties dat Gore zich al warmloopt voor de presidentsverkiezingen van het jaar 2000. “Bill Clinton en ik presenteren onszelf als brug naar de toekomst”, zei hij.

Gore schilderde Dole af als een respectabel man, die echter meer het verleden vertegenwoordigt dan de toekomst. “Hij stemde zelfs tegen de financiering van de missie naar de maan.” In reactie op Dole's uitspraak, twee weken geleden, dat hij “de meest optimistische man van Amerika” is, spotte Gore: “Dan zou ik niet graag een pessimist tegenkomen.”

Partijvoorzitter Christopher Dodd, senator uit Connecticut, riep op tot een herstel van beschaafde politieke omgangsvormen - en bezwoer de Republikeinen in dezelfde adem: “Hou op met de aanvallen op het gezin van de president.” De vrouw en dochter van de president volgden de toespraak in de conventiezaal, de president bekeek de voortgang van de conventie op de televisie in zijn hotelkamer, elders in Chicago.