Netto winst van HAL Holding gedaald

De netto winst van HAL Holding bedroeg over de eerste zes maanden van dit jaar 52,6 miljoen dollar (87,3 miljoen gulden) vergeleken met 61,7 miljoen dollar (102,4 miljoen gulden) over dezelfde periode van vorig jaar. De netto vermogenswaarde op basis van marktwaarde is in het eerste half jaar van 1996 met bijna 160 miljoen dollar (265 miljoen gulden) gestegen.

Hiermee bedroeg de netto vermogenswaarde per aandeel op basis van marktwaarde eind juni 16,11 dollar (26,74 gulden) vergeleken met 13,62 dollar (22,60 gulden) eind 1995.

De daling van de netto winst werd veroorzaakt door het feit dat in het resultaat over het eerste half jaar van 1995 een winst was begrepen die werd gerealiseerd op de verkoop van het belang in Reassurantie Holding Nederland. Deze daling werd gedeeltelijk gecompenseerd doordat de inkomsten uit effecten en deposito's met ruim 18 miljoen dollar (29,88 gulden) toenamen door realisatie van koerswinsten op aandelen.