Minister Borst

Dat steeds minder vrouwen hun kind thuis baren en steeds meer in het ziekenhuis is volgens minister Borst (Volksgezondheid) een ongewenste ontwikkeling. “Ziek is een zwangere vrouw immers niet en thuis bevallen, in de vertrouwde omgeving, is voor een aanstaande moeder meestal de beste en prettigste optie.

In dit land is de verloskundige de eerst aangewezene om bij een bevalling hulp te verlenen. Een arts komt pas om de hoek kijken als er problemen zijn of dreigen. Zo wordt onnodige medicalisering voorkomen.'' De minister heeft voor de komende vier jaar tien miljoen gulden beschikbaar gesteld onder meer om voorlichting aan jonge vrouwen en aanstaande moeders te geven en de werkdruk voor verloskundigen te verlagen.