Middleton's dood

Toen Krol aan zijn roman 'De ziekte van Middleton' begon, werd mijn belangstelling voor literatuur op de middelbare school gewekt. In het jaar dat hij deze roman voltooide zat ik nog steeds op de HBS, maar, ondanks een inmiddels ook ontloken belangstelling voor tieten, is deze publicatie mij dertig jaar lang geheel ontgaan.

Gelukkig werd ik in NRC HANDELSBLAD (20 augustus) niet alleen geattendeerd op het bestaan van dat kunstwerk, maar ook dat het werd besloten met drie puntjes en dat bovendien inmiddels het vervolg geschreven en zelfs af is, getiteld 'Middletons dood', waarin deze ziekte bij de huidige stand der medische wetenschap geneeslijk blijkt, want het virus kan, hoeft niet gelukkig, worden gedood. Wat een dag die 20ste augustus 1996!

Bij mijn weten is het een literair en journalistiek novum dat de schrijver zelve zijn te verschijnen boek, alsmede de in de schappen van zijn uitgever gereed liggende herdruk van het eerste deel van zijn, wat moet worden, trilogie in uw kolommen, mag aanprijzen.

    • E. de Jong