Koninklijke Harmonie

Op 18 augustus verscheen een ingezonden brief in deze krant, waarin de aanspraak wordt bestreden, dat de Koninklijke Harmonie St. Cecilia van Mheer (opgericht 1821) de oudste harmonie van Nederland is. Het is een feit dat enkele harmonieën in het land een eerdere oprichtingsdatum aanhouden; echter, zulke gezelschappen hebben aanvankelijk gefunctioneerd als zangkoor of toneelvereniging en zijn pas later overgestapt op blaasmuziek.

De Koninklijke van Roermond is een gewaardeerde zustervereniging en mag terecht trots zijn op het unieke beschermvrouwschap van prinses Juliana; maar de oudste harmonie van Nederland, die ook sinds jaar en dag vermeld staat in het Guinness Book of Records is die van Mheer.

    • Kon. Harmonie St. Cecilia Mheer
    • J.J.M. Jacobs
    • Ir. H.A. de Munck