Kiezen aan het kraambed; Borst of fles; Melk met bijsmaak

Er valt volop te debatteren rondom het kraambed. Thuis bevallen of in het ziekenhuis? Pijn lijden of pijn bestrijden? Aan de borst of aan de fles? Luiers van plastic of van katoen? Iedereen is deskundig, aan stellige opvattingen geen gebrek. Een handleiding met feiten en argumenten.

Waarom zien wij nooit reclame voor flesvoeding en staat op blikken poedermelk geen gezond blozend kindje?

Omdat dit niet mag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Een gevolg van massale babysterfte in Derde-Wereldlanden na het consumeren van onhygiënisch bereide flesvoeding. In 1981 stelde de WHO daarom een gedragscode op die alle vormen van reclame voor flesvoeding verbiedt.

Maar in Nederland komt schoon water uit de kraan, terwijl de lucht vol PCB's en dioxinen zit. Die komen in relatief grote hoeveelheden in moedermelk terecht. In borstvoeding zit veel meer gif dan de Warenwet in ieder ander zuivelprodukt toestaat. De eerste maanden lopen kinderen daardoor een motorische achterstand op van enkele weken. Dat is niet zo erg, omdat ze die later weer inhalen.

Er zijn ook genoeg argumenten vóór borstvoeding te geven. Moedermelk is altijd voorhanden, altijd vers, vrij van bacteriën en van nature zit er precies in wat een kind nodig heeft. Bovendien verkleint borstvoeding de kans op aandoeningen als diarree, allergieën en zelfs op borstkanker bij de moeder. Ook zouden kinderen dankzij een bepaald onverzadigd vetzuur in moedermelk een hoger IQ krijgen, al zijn intelligentietests niet erg betrouwbaar omdat ze een ruwe indicatie geven.

Deze positieve effecten van borstvoeding heeft voeding uit de fles niet, maar er is ook nooit bewezen dat flesvoeding zou leiden tot allergieën of diarree bij het kind of borstkanker bij de moeder. Wel is bij flesgevoede kinderen de kans op blijvende neurologische afwijkingen groter. En voor het milieu is flesvoeding niet zo goed wegens de bijbehorende verpakkingen en de koeien die behalve melk ook mest produceren.

Borstvoeding zou beter zijn voor de band tussen moeder en kind. Of die band minder sterk is wanneer een moeder bijvoorbeeld een fles tegen haar borst legt, is niet bewezen. Wel schakelen werkende moeders na hun zwangerschapsverlof meestal noodgedwongen over op de fles. Of die plotselinge overgang schadelijk is voor de prille kinderziel, is nooit wetenschappelijk onderzocht.

Er is ook nauwelijks iets bekend over de lange-termijneffecten van PCB's en dioxinen in de moedermelk. Dioxinen komen in de lucht terecht door onder meer uitlaatgassen van auto's, uitstoot van afvalverbrandingsovens en sigarettenrook. De overheid ontmoedigt het autorijden, stimuleert het gebruik van de biobak, voert milieubelasting in en verbiedt op steeds meer plaatsen het roken. Maar reclame maken voor schone flesvoeding mag niet. De Commissie Moedermelk van de Gezondheidsraad vindt dat borstvoeding vooralsnog te veel voordelen heeft om moedermelk af te raden. Toch houdt borstvoeding voorlopig een vies bijsmaakje.

    • Margriet Oostveen