Keizersnede

Infographic: Na een snede in het buikvlies (1) en de baarmoeder (2) wordt de opening waardoor de baby naar buiten moet komen, vergroot (3 en 4). Vervolgens wordt het hoofdje handmatig (5 en 6) naar buiten getild. Het hoofd wordt eerst schoongemaakt, daarna volgt de geboorte van de rest van het lichaam. Na de geboorte wordt de placenta verwijderd. De keizersnee wordt toegepast als een vaginale geboorte gevaarlijk of onmogelijk is, bijvoorbeeld doordat het hoofdje niet door het bekken kan.