Kanker

Brits onderzoek uit 1993 heeft uitgewezen dat borstvoeding de kans op kanker verkleint bij vrouwen die hun kinderen ten minste drie maanden borstvoeding geven. Hoe langer het geven van borstvoeding werd volgehouden, des te kleiner werd de kans op kanker. Na drie maanden was geen vermindering meer merkbaar. Wel werd het risico op borstkanker bij iedere nieuwe gezoogde baby met ongeveer vijftien procent verminderd. Let wel: de onderzochte vrouwen waren allen jonger dan 36 jaar, en bij jonge vrouwen komt borstkanker weinig voor.