Kamerleden vrezen 'listen' verzekeraars

DEN HAAG, 29 AUG. De Kamerleden Van Boxtel (D66) en Oudkerk (PvdA) zijn “bezorgd” over de sturingsmogelijkheden van zorgverzekeraars. “Verzekeraars werken vaak volgens het principe van de drie l's: lokkertjes, listen en luchtkasten.” Dit zei Oudkerk bij een debat tussen minister Borst (Volksgezondheid) en de Kamer.

D66 en PvdA vinden dat er duidelijke wettelijke criteria moeten komen waarin wordt vastgesteld wat 'goed verzekeraarschap' is. Het huidige toezichtsorgaan CTU, dat de zorgverzekeraars moet controleren, is aan de Ziekenfondsraad gelieerd. Volgens Van Boxtel blijft voor de verzekeraars de mogelijkheid voor “creatief boekhouden” bestaan omdat de CTU niet de boeken van zorgaanbieders kan controleren. “Er moet een echt onafhankelijk toezichtorgaan komen. Eisen van goed verzekeraarsschap moeten daarvoor worden vastgelegd in de Ziekenfondswet en de AWBZ.” De ziekenfondsen moeten geleidelijk meer financiële risico's dragen waardoor ze zich nu al instellen op een snel veranderende markt. Ze zijn niet meer gebonden aan de regio waar ze oorspronkelijk opereerden. Zorgverzekeraars fuseren nu op grote schaal. Van Boxtel vindt dat de overheid moet oppassen dat de slogan 'al is de markt nog zo snel, de overheid achterhaalt haar niet' wordt bewaarheid.

Oudkerk vindt dat verzekerden ook meer invloed moeten krijgen op de werkwijze van verzekeraars. Borst deelt de zorgen van de Kamerleden vooralsnog niet. “Ik bespeur een zeker ongeduld. De instrumenten die we hebben moeten eerst full swing aanwezig zijn. Vanaf 1998 zullen de verzekeraars echt risico gaan dragen. Ze kunnen via de hoogte van de nominale premie dan de concurrentie met elkaar aangaan. Het is te vroeg om te zeggen dat dat nu al mislukt is.”