Kabinet dwingt leaserijder tot meer kilometers

Al jaren wordt geklaagd over de hoge vaste lasten, die aan de auto zijn verbonden. Je kunt maar net zo goed flinke afstanden afleggen als stilstaan, want al gauw de helft tot driekwart van de autokosten staan vast en hebben niets met het gebruik van het vehikel te maken.

De aangekondigde verlaging van de motorrijtuigenbelasting en verhoging van de benzineprijs door minister Jorritsma dient dan ook met gepast gejuich ontvangen te worden. Eindelijk wordt de trend gezet om het stilstaan van de auto minder te bestraffen en de automobilist meer naar verbruik af te rekenen. Ook rekeningrijden hoort trouwens in dit rijtje thuis.

Het geweeklaag van pomphouders langs de grens zal ongetwijfeld binnenkort de Hofvijver bereiken. Maar hopelijk zegeviert nu eens het belang van een rationeel gebruik van vervoersmiddelen binnen ons dichtbevolkte land boven dat van een aantal ondernemers. Wellicht valt met hen anders een regeling te treffen.

Grote uitzondering vormt echter nog altijd de groeiende categorie lease-automobilisten van nu ongeveer 400.000 landgenoten. Vreemd genoeg wenst mevrouw Jorritsma deze weggebruikers gewoon meer te laten betalen ongeacht afgelegde kilometers of verbruikte benzine. Waar de gewone automobilist in toenemende mate zelf zijn autolasten kan laten variëren met het gebruik, wordt de lease-automobilist vooraf al circa 2.000 gulden extra in rekening gebracht. In plaats van 20 cq 24 procent stelt zij namelijk voor 28 cq 32 procent van de cataloguswaarde bij het inkomen van de gebruiker te laten bijtellen. Het trieste van dit idee is, dat een leaserijder nu alleen méér kilometers dan vroeger moet maken om zijn kosten eruit te halen. Die kosten staan immers nog altijd vast, of hij naar de Noordpool rijdt of naar Noordwolde, alleen dreigen ze nu een stuk hoger te worden. Van de beoogde variabiliteit in de autokosten komt bij deze intensieve autogebruikers opnieuw niets terecht.

Het lijkt erop, dat mevrouw Jorritsma een gouden kans laat liggen. Wat wil zij bereiken? Minder files. Die ontstaan vooral in de spits tengevolge van het woon-werkverkeer. Het zijn juist die 400.000 lease-auto's, die een prominente rol spelen in het woon-werk verkeer, want deze weggebruikers hebben geen alternatief! Ze krijgen de kosten van het openbaar vervoer veelal niet vergoed! Ze moeten wel in de auto stappen en bovendien maakt het niets uit hoeveel kilometers laat staan hoeveel benzine met dat gebruik gemoeid is.

Laat deze weggebruikers daarom net als de overige automobilisten betalen voor het gebruik van hun automobiel, bijvoorbeeld door hen de benzine zelf te laten betalen. Bedrijven houden zo geld over om werknemers het woon-werkverkeer per openbaar vervoer weer te vergoeden. Zo kunnen heel wat lease-auto's thuis worden gelaten, er staat nu immers eindelijk een premie op stilstaan in plaats van op gasgeven.

Een lastenverzwaring sec voor lease-automobilisten kan alleen (en terecht) bedoeld zijn om deze ongeremde grootverbruikers te ontmoedigen, maar wees dan zo eerlijk om dat er gewoon bij te zeggen. Een rationeel gebruik van vervoersmiddelen door alle burgers in dit overbevolkte land dient het uitgangspunt te zijn van overheidsbeleid. Zo'n lastenverzwaring alleen is daarbij onvoldoende.

    • Wouter Weijand