Juppé ziet geen banengroei; Franc zwak door dreigende Franse acties

PARIJS, 29 AUG. Op de financiële markten heerste vanmorgen grote bezorgdheid over de acties die de vakbonden in Frankrijk voorbereiden tegen de bezuinigingsplannen van de regering-Juppé. De franc was zwak en de aandelenkoersen stonden onder druk op de beurs in Parijs.

De Franse premier Alain Juppé verwacht dat het ook de komende maanden moeilijk wordt om banen te scheppen. “We hebben met de werkgelegenheid onze doelstellingen nog niet bereikt”, verklaarde Juppé gisteren in Parijs op een bijeenkomst met zijn ministers.

Het scheppen van werk was het belangrijkste programmapunt van Chirac bij zijn verkiezing tot president. Het land kent een recordaantal werklozen van ruim drie miljoen. Dat is 12,5 procent van de beroepsbevolking. Juppé gaf gisteren toe dat de doelstellingen nog niet zijn bereikt.

Juppé noemde drie zaken die de hoogste voorrang verdienen: verlaging van de belastingen, meer hulp voor het midden- en kleinbedrijf en versnelde onderhandelingen over verkorting van de werktijd. Volgens Juppé gaat het er allereerst om dat de Fransen hun koopkracht terugkrijgen via lagere belastingen. In de eerste helft van september zal de regering hierover een besluit nemen, aldus de premier. President Chirac had kort tevoren de regering nadrukkelijk gevraagd “zich te herpakken” en te zorgen voor optimisme over het herstel van Frankrijk en de werkgelegenheid.

De Franse regering wordt bij haar stimuleringsplannen voor de werkgelegenheid gehinderd door de voorwaarden voor toetreding tot de Economische en Monetaire Unie (EMU) in Europa in 1999. Om aan de voorwaarden van het Verdrag van Maastricht te kunnen voldoen heeft de conservatieve regering van Juppé aangekondigd al in 1997 het begrotingstekort terug te zullen brengen tot de voorgeschreven 3 procent van het bruto binnenlands produkt (bbp).

Het bezuinigingssplan van de regering om dat doel te bereiken stuit echter op grote weerstand bij de vakbonden in Frankrijk, met name bij de communistische vakcentrale CGT. CGT-voorzitter Louis Viannet waarschuwde gisteren voor arbeidsonrust na de vakantie, die volgende week is afgelopen. Hij riep niet op tot stakingen en zei ook dat zijn bond voorlopig niet van plan is om mee te lopen met de protestmars op 21 september, die wordt gehouden door de vakbond Force Ouvrière.

Volgens Viannet is het bezuinigingsplan verantwoordelijk voor de economische stagnatie in Frankrijk en voor de hoge werkloosheid. De “afgedwongen mars naar de EMU” gaat ten koste van de werknemers, meent Viannet. Eergisteren kondigden de onderwijzers al aan in september of oktober tot actie over te gaan. Volgende week dinsdag nemen zij daarover een besluit.

Het bezuinigingspakket van de regering hangt samen met een bredere hervorming van het sociale zekerheidsstelsel, dat onbetaalbaar dreigt te worden. Gisteren bevestigde de voorzitter van Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) dat het tekort op de sociale zekerheid in 1996 uitkomt op een bedrag van 50 tot 55 miljard franc (16,5 tot 18 miljard gulden). Volgens de Frans regering is het bedrag lager.

De dreigende sociale onrust heeft op de financiële markten de twijfel gewekt of de Franse regering in staat zal zijn de noodzakelijke ingrepen in de begroting door te voeren. “We kijken naar een context die vergelijkbaar is met november 1995, toen een stakingen van overheidsdiensten drie weken aanhielden”, zei een handelaar vanmorgen in Parijs. De CAC-40-index daalde vanochtend 13,95 punten, ofwel 0,7 procent. De Franse franc noteerde vanmorgen onveranderlijk laag, 32,70 cent, terwijl het verschil tussen de Franse en de Duitse kapitaalmarktrente opliep van 7 tot 8 honderdsten. De franc heeft niet kunnen profiteren van de renteverlaging in Duitsland die in Frankrijk maar voor tweederde is gevolgd en die dus de munten in het D-markblok in theorie had moeten verzwakken tegenover de franc. (Reuter, AFP)