Delft Instruments: meer winst bij lagere omzet

Delft Instruments (apparatuur voor de medische wereld, industrie en defensie) heeft het afgelopen halfjaar een netto winst geboekt van 3,1 miljoen gulden, tegen 1,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De omzet lag 4,9 procent lager op 188,2 miljoen gulden.

Het bedrijfsresultaat steeg veel minder snel, van 11,8 miljoen in de eerste helft van 1995 tot 12,1 miljoen gulden in het afgelopen semester. De directie is positief over de rest van het jaar: de omzet zal in het tweede halfjaar beduidend boven die van het eerste liggen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ligt naar verwachting hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.