BolsWessanen 'beetje moe' van alle opsplitsscenario's

AMSTERDAM, 29 AUG. BolsWessanen-voorzitter A. Zondervan werd er een beetje moe van, gisteren bij de presentatie van de tegenvallende halfjaarcijfers van het concern. Steeds maar weer die suggesties dat het bedrijf, ontstaan na de fusie tussen drankenproducent Bols en voedingsconcern Wessanen in 1993, maar beter weer ontmanteld kan worden.

In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten lusten ze wel pap van het ontrafelen van niet-succesvolle conglomeraten. Bij BolsWessanen, zei Zondervan, is het opsplits-scenario wel de revue gepasseerd, maar naar de prullenmand verwezen. Het concern denkt de aandeelhouderswaarde op een betere manier te verhogen.

Dat is hard nodig. Sinds de fusie is het aandeel BolsWessanen een kwart in waarde gedaald, terwijl de beursindex van Amsterdam bijna in waarde verdubbelde. De oorzaak daarvan ligt bij de winstontwikkeling. In het jaar voor de fusie maakten Bols en Wessanen pro forma samen een nettowinst van 283 miljoen gulden. In het eerste jaar van de fusie kelderde het resultaat naar 201 miljoen gulden, veerde in 1994 weer wat op naar 254 miljoen gulden, zakte vervolgens weer met twintig procent in 1995 tot 206 miljoen en ook dit jaar rekent BolsWessanen op een daling van 10 procent van de winst uit gewone activiteiten na belasting.

Dat is niet de gestage en voorspelbare stijging van de winst per aandeel die beleggers bij aanvang van de fusie was beloofd. Om de winstdaling te keren, neemt BolsWessanen dit jaar andermaal harde maatregelen. Die grijpen het gehele bedrijf aan, maar wijzen voornamelijk op een verdere 'ontbolsing' van het concern. Hoe die 'ontbolsing' vormt krijgt, is onduidelijk, maar de recente acties van de Raad van Bestuur geven enig inzicht. Het dode hout is al voor een deel weggekapt. Nadat Bols Italië al was ondergebracht bij het Italiaanse Campari, tegen een aandeel van 35 procent in Campari zelf, verkocht BolsWessanen dit jaar het Duitse Strothmann, tegen een boekverlies van naar nu blijkt 5,4 miljoen gulden. Verdere opschoning vindt later dit jaar plaats door de afdeling vruchtensappen uit de drankenactiviteiten te tillen en onder te brengen bij de Zuiveldivisie. Die divisie wordt, met twee recente aankopen in de Verenigde Staten en plannen in Zuidoost-Azië, juist verder uitgebouwd.

Voorlopig hoogtepunt van de hervorming van BolsWessanen is de gisteren aangekondigde reorganisatie in de top van het concern. Daarbij gaat de tweekoppige raad van bestuur, samen met de groepsdirectie daaronder, op in één concerndirectie. Drie van de zeven groepsdirecteuren worden in de concerndirectie opgenomen: C. Baars, van huis uit de zuivelman van Wessanen, houdt de Europese zuivelactiviteiten onder zijn hoede. R. Thorne blijft de baas over de Amerikaanse voedingsactiviteiten van BolsWessanen. W. Ogtrop, die al belast was met de directie over Convenience Foods (versverpakte of diepvriesprodukten), krijgt de drankendivisie er bij. Dat laatste is nodig, want juist twee groepsdirecteuren die over dranken gingen, gaan niet mee naar de nieuwe concerndirectie. Daarmee zijn de dranken bij een oud-Wessanenman terechtgekomen op het hoogste niveau en is de drankendivisie op dat niveau van zijn oude leiding ontdaan. Wat er met de in totaal vier gepasseerde groepsdirecteuren gebeurt, wilde Zondervan gisteren nog niet kwijt. Dat is nog onderwerp van onderling overleg.

Wat overblijft is een drankendivisie die verder tot de kernactiviteit is teruggebracht, waar de slechtst lopende delen van zijn verkocht en waarvan de leiding is ondergebracht bij een concerndirecteur uit de voedingsmiddelengroep. Een beursgang voor deze hapklare brok is, zo zei bestuursvoorzitter Zondervan gisteren, niet aan de orde. Als ze, zo grapte hij, het naar de beurs zouden brengen, zouden ze het bij de Beethovenstraat (halverwege het Amstelveense hoofdkantoor en het Damrak) al kwijt zijn. Maar het is de vraag of die beursgang wel voldoende zou opleveren. Zelfs over een mogelijke onderhandse verkoop sprak Zondervan zich niet uit. Het zou tactisch overigens geen slimme zet zijn om in het openbaar aan te kondigen dat men af wil van een bedrijfsonderdeel. Laat de investment bankers de markt maar in alle stilte afschuimen op zoek naar een koper.

Zondervan roemde de drankendivisie als “een van de sterke punten” van BolsWessanen en onderstreepte het internationaal marktleiderschap van de Bols-likeuren en het Nederlandse marktleiderschap in de produktie en distributie van gedestilleerde dranken. Maar bij de activiteiten waarbij de winstverbetering van BolsWessanen volgend jaar haar beslag moet krijgen, komen de dranken hoegenaamd niet voor.

Door een resultaatverbetering voor 1997 te beloven, sluit de (nu nog) raad van bestuur een nieuwe hypotheek af bij de aandeelhouders. BolsWessanen kwam, na eerdere tegenvallers, in mei van dit jaar met de waarschuwing dat de winst in het eerste halfjaar zou tegenvallen in plaats van gelijk blijven. De voorspelde 20 à 25 procent winstdaling werd op het nippertje gehaald: het “resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen” daalde met 21,2 procent. Het boekverlies op de verkoop van Strothmann van 5,4 miljoen bleef daar door die formulering buiten, maar die meegerekend daalde de netto winst met 28 procent.De aangekondigde reorganisatie, naar advies van het bureau A.T. Kearney, gaat in het tweede halfjaar nog eens 10 tot 15 miljoen gulden kosten.

    • Maarten Schinkel