Belastingtegenvaller

Het artikel van De Kam 'De logica van een tegenvaller' (20 augustus), stelt: 'de boys' van Financiën snappen niet waar die (miljardentegenvaller voor de schatkist) vandaan komt. De Kam wekt dan de indruk dat hij dat wel eventjes heeft uitgezocht. Hij produceert een naar mijn mening opgeblazen artikel ('belastingtegenvallers die samen -(?)- in de miljarden kunnen lopen').

Een korter artikel van een uwer redacteuren (21 augustus) 'Loonmatiging holt inkomen overheid uit', geeft ongeveer dezelfde gegevens, ontleend aan een analyse van het ministerie van Financiën. Het lijkt me dat 'de boys' het dus wel snapten. Ik heb de indruk dat De Kam goede sier tracht te maken met het werk van deze 'boys' en ze nog een trap nageeft.

    • A.C. Koeman