Basisvorming

Bij het lezen van het artikel van Ursie Lambrechts (NRC HANDELSBLAD 23 augustus), bekroop mij een onzalige gedachte. Uit dat artikel blijkt dat ons onderwijssysteem de laatste jaren was voorzien van een “uniforme basisvorming”.

Hoewel de auteur schrijft dat deze vorm een fictie is gebleken en dat de staatssecretaris dat inziet, meen ik dat de burgers zich best eens achter de oren mogen krabben bij zo'n bekentenis.

De ouderen onder ons weten dat in landen waar totalitaire regimes werden gevestigd (Duitsland, Sovjet-Unie, Italië en Spanje) de meest hardhandige pogingen werden gedaan om de burgers een uniform denk cq. gedragspatroon op te dringen.

Een niet zo erg vreemde gedachte zou kunnen zijn dat een volk wiens jeugd in de meeste voor indrukken gevoelige jaren een uniforme opleiding moet ondergaan gevoeliger zal zijn voor eerdergenoemde invloeden dan anderen.

Het lijkt wellicht wat vèr gezocht doch ik denk dat mede door het groeiende onheil dat Europese Gemeenschap heet, er niet genoeg onafhankelijke geesten in een volk kunnen worden gekweekt. Geef de kinderen maar zo vroeg mogelijk de ruimte om een eigen mening te vormen en daarmee dwars te liggen. Daaruit komt weliswaar een lastig maar zeker een spankrachtig volk tevoorschijn.

    • H.G. Pellikaan