Alleen VVD tegen; Kamer steunt wetsvoorstel voor Euro-OR

DEN HAAG, 29 AUG. Een Kamermeerderheid van PvdA, CDA, D66 en GroenLinks steunt het wetsvoorstel van de Euro-OR van minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Dat bleek gisteren bij de plenaire behandeling van de Wet op de Europese ondernemingsraden. Alleen de VVD wijst het voorstel af omdat het buitenlandse investeerders zou afschrikken.

Buitenlandse bedrijven hebben bezwaar tegen de wet omdat deze zou afwijken van de Europese richtlijn waar het gaat om de informatieverstrekking aan een Euro-OR. De richtlijn voorziet, met instemming van de multinationals, alleen in een informatieplicht over bedrijfsactiviteiten binnen de EU. VVD en aanvankelijk ook het CDA vinden dat Melkert de richtlijn onverkort over moet nemen om geen concurrentieverschillen te laten ontstaan met andere lidstaten.

Melkert vindt echter dat een Europese ondernemingsraad ook kennis moet hebben van de plannen van de gehele multinationale onderneming, ook als het hoofdkantoor daarvan zich buiten de Europese Unie bevindt. Met die plannen bedoelt Melkert de globale informatie die doorgaans in een jaarverslag staat en die “repercussies hebben voor de binnen de lidstaten gesitueerde vestigingen”.

In een gesprek met de bewindsman maakten de Amerikaanse en Japanse Kamers van Koophandel samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW hun grieven tegen diens afwijkende standpunt bekend. De uitkomst van het gesprek bleek voor hen onbevredigend. Ze namen geen genoegen met de toelichting die Melkert gaf op zijn voorstel.

Volgens CDA-woordvoerder en oud-staatssecretaris van Economische Zaken Y. van Rooy heeft Melkert verwarring gezaaid met zijn van de Europese richtlijn afwijkende wetsvoorstel. “Een flinke kras op het Nederlandse investeringsklimaat”, oordeelde Van Rooy op grond van haar ervaring in het aantrekken van buitenlandse investeerders. Ze vond de bezwaren van Japanse en Amerikaanse bedrijven weliswaar terecht, maar nam genoegen met Melkerts afwijking op de Europese richtlijn. Deze accepteerde op zijn beurt het amendement van het CDA, waarin de informatieverstrekking nog scherper werd geformuleerd, maar uiteindelijk niet wordt beperkt.

Kamerlid Van der Stoel (VVD) sloot zich aan bij de bezwaren van de multinationals en zal dinsdag tegen het wetsvoorstel stemmen. “Van der Stoel heeft zich door het grootkapitaal laat chanteren”, was de reactie van PvdA'er Middel op het standpunt van de coalitiegenoot. Middel moest de beschuldiging korte tijd later terugnemen: “Van der Stoel heeft zich voor het karretje laten spannen van de multinationals”.

Kamer en minister relativeerden het belang van de Europese ondernemingsraad die één keer per jaar bij elkaar komt. De Euro-OR staat immers niet aan de top van de medezeggenschap, maar heeft een ondersteunende functie voor ondernemingsraden op bedrijfsniveau.