Verkiezing van gemeenteraden Bosnië verdaagd

SARAJEVO, 28 AUG. De Europese Veiligheidsorganisatie OVSE heeft de Bosnische gemeenteraadsverkiezingen van 14 september uitgesteld. De Bosnische Serviërs weigeren die beslissing te accepteren. Zij hebben besloten in hun Servische Republiek toch gemeenteraden te laten kiezen.

Het besluit van de OVSE werd gisteren bekendgemaakt door Robert Frowick, de leider van de Bosnië-missie van de OVSE die toezicht houdt op de diverse verkiezingen op 14 september. De andere verkiezingen - voor een staatspresidium, de parlementen van de Servische Republiek, de moslim-Kroatische federatie en de republiek, een president en een vice-president van de Servische Republiek en de provinciale (kantonale) raden - gaan op 14 september wel door.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgesteld wegens de manipulatie bij de registratie van kiezers. Frowick sprak van “serieuze inbreuken op het verkiezingsreglement” waaraan volgens hem vooral de Bosnische Serviërs zich schuldig hebben gemaakt en noemde de lokale verkiezingen “een slangenkuil”. “We proberen teveel in te korte tijd.”

De afgelopen weken zijn uit Bosnië veel berichten gekomen over druk van de Bosnisch-Servische, de Bosnisch-Kroatische en de moslim-autoriteiten op vluchtelingen om zich als kiezer te laten registreren in bepaalde 'strategische' gemeenten. Volgens de regels kunnen vluchtelingen stemmen in de gemeente waar ze vandaan komen of in de gemeente waar ze zich bevinden. Door vluchtelingen over te halen zich in bepaalde gemeenten te laten registreren, kunnen de autoriteiten daar kunstmatig een etnische meerderheid creëren, ongeacht de etnische samenstelling van de vooroorlogse bevolking. Frowick zei gisteren dat het “een illusie” is te verwachten dat de verkiezingen in Bosnië even vrij en eerlijk zijn als in de VS. Hij zei te hopen dat de gemeenteraadsverkiezingen in april of mei volgend jaar kunnen worden gehouden. Die beslissing moet volgens Frowick worden genomen door de vijf landen van de internationale contactgroep - de VS, Rusland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

De Amsterdamse ex-burgemeester Ed van Thijn, hoofd van de OVSE-waarnemers in Bosnië, zegt in een gesprek met NRC Handelsblad blij te zijn met het uitstel, temeer omdat zijn klachten van drie weken geleden over manipulatie bij de verkiezingen hem toen niet in dank zijn afgenomen. Hij is niet bang dat er na december, als het mandaat van IFOR afloopt, geen dwangmiddelen meer zullen zijn om de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar te laten verlopen in overeenstemming met het Dayton-akkoord. “Juist omdat de gemeenteraadsverkiezingen worden uitgesteld is het onvermijdelijk voor de internationale gemeenschap om bij Bosnië betrokken te blijven.” Pagina 5: 'Serviërs kiezen wel'

De Bosnische Serviërs hebben gisteren direct aangekondigd het besluit van Frowick niet te accepteren en in hun deel van Bosnië, de Servische Republiek, toch gemeenteraden te laten kiezen. Dat komt neer op een schending van het akkoord van Dayton, dat bepaalt dat verkiezingen onder toezicht van de OVSE moeten worden gehouden. Dat toezicht ontbreekt als de Serviërs op eigen gelegenheid gemeenteraadsverkiezingen houden. Woordvoerders van de Bosnische Serviërs ontkenden gisteren in alle toonaarden zich aan kiezermanipulatie schuldig te hebben gemaakt.

Ook de Bosnische Kroaten reageerden negatief. De president van de moslim-Kroatische federatie, de Kroaat Kresimir Zubak, zei dat uitstel van de verkiezingen het probleem van de kiezermanipulatie niet oplost. “Over twee, of vier, of zes maanden staan we voor hetzelfde probleem”, aldus Zubak. (Reuter, AP, AFP)