Veel claims na stroomstoring in Maastricht

MAASTRICHT, 28 AUG. Bij het nutsbedrijf in Maastricht hebben zich gisteren honderd particulieren en ondernemers gemeld die schade hebben geleden door de stroomstoring die de binnenstad van Maastricht van maandagavond tot dinsdagmorgen in het donker heeft gezet.

In bijna alle gevallen gaat het om voedselvoorraden die in diepvriezers lagen opgeslagen. De gemeente had in Maastricht een aparte container geplaatst voor bedorven voedsel.

De particuliere klanten van N.V. Nutsbedrijven Maastricht kunnen in ieder geval rekenen op een vergoeding van de schade boven de driehonderd gulden. Dat is het gevolg van de nieuwe leveringsvoorwaarden die door alle energiebedrijven van Nederland zijn opgesteld na een arrest van het Gerechtshof in Den Haag.

Het Hof bepaalde onlangs dat stroomleveranciers in geval van een storing de schade die particulieren boven een 'een redelijk bedrag' lijden, moeten vergoeden. Voor bedrijven behoren dergelijke storingen tot het ondernemersrisico, vindt het Hof.

Toch kunnen in het Maastrichtse geval ondernemers hopen op een schadevergoeding, omdat volgens het nutsbedrijf de storing is veroorzaakt door monteurs van de firma Holec die onderhoudswerkzaamheden uitvoerden in het schakelstation, waar kortsluiting ontstond. Als uit een inmiddels ingesteld onderzoek blijkt dat het bedrijf inderdaad een fout heeft gemaakt, kunnen ondernemers hun schade verhalen op de verzekeraar van Holec, meent de woordvoerder van het nutsbedrijf. Het gaat vooral om ondernemers uit de horecasector die kampen met bedorven voorraden of die hun zaak maandagavond moesten sluiten. Ook werd veel schade geleden door het uitvallen van telefooncentrales en computernetwerken.

De binnenstad van Maastricht kwam maandagavond om half zeven zonder stroom te zitten door kortsluiting in een schakelstation van NV Nutsbedrijven. Tussen de acht- en tienduizend mensen hebben maandagavond en maandagnacht geen elektriciteit gehad. Daarbij hebben zich geen ernstige ongelukken of incidenten voorgedaan.

De gemeentelijke telefooncentrale is gisterochtend enige uren ontregeld geweest. De brandweer, NV Nutsbedrijven en de Stadsbus zijn op deze centrale aangesloten. Ook een aantal grote bedrijven was moeilijk bereikbaar en had problemen met het oproepen van computerbestanden.