Uitrijverbod mest wordt niet verlaat

DEN HAAG, 28 AUG. Het uitrijverbod van mest op zand- en lössgronden zal vanaf 1 september gewoon van kracht gaan. Tweede-Kamerlid Van der Linden (CDA) had om uitstel gevraagd, maar de ministers Van Aartsen (Landbouw) en De Boer (Milieu) zien geen enkele aanleiding het verbod twee weken te verlaten. Dit bleek gisteren tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

Volgens Van der Linden staat in sommige delen van het land nog 70 procent van de graanoogst op lichte zandgronden. Een honderdtal bedrijven zal volgens het Kamerlid in ernstige problemen komen als het uitrijverbod op 1 september in zal gaan. Van der Linden pleitte bij Van Aartsen om uitstel omdat er dit jaar sprake zou zijn van bijzondere weersomstandigheden.

Minister Van Aartsen voelt er niets voor om de boeren extra ruimte te geven om mest uit te rijden. “Het gaat om ongeveer twee- tot drieduizend hectare waar nog gewassen staan. Dat zijn ongeveer vijftig bedrijven, maar er is geen reden om een uitzondering te maken”, aldus Van Aartsen.

De Boer zei het “buitengewoon belangrijk” te vinden dat het uitrijverbod blijft gehandhaafd. “Uitzonderingen zouden de nitraatproblemen alleen maar vergroten. Je kunt niet blazen en het meel in de mond houden”, aldus De Boer.